Top 30 Kills

Top Username Kills
1 Grape[H]ammer[v0g] 147948
2 LilZoo. 139910
3 [v0g]Tosh 126523
4 ...Bsk]MbH[v0g] 97227
5 [CbK]Amine. 96795
6 bruno0806. 83012
7 FireBird 82572
8 [CbK]Mihael444 80296
9 [CbK]Krishhna 76569
10 MaoaM 71229
11 [iTG]Scorpionn 70640
12 Sanfoura 68841
13 Ryder[CbK] 68211
14 [CbK]Ezio 61270
15 [MVP]Bullet 59963
16 .A08K 58024
17 [CbK]albers14_ 57766
18 FrostBite[TrK] 56756
19 tyro 55140
20 [CbK]ComeToMAMA 55107
21 [CbK]Subz3ro 54687
22 [v0g]Nina 53904
23 Giannantonio 50892
24 [ITA]Stefy_CbK 50855
25 [CbK]Sarah 50233
26 [v0g]Tygga. 49506
27 ...Bsk]Jelen[v0g] 49194
28 Chow 48440
29 [TrK]MoonLight. 47985
30 buddy_ 46772

Top 30 deaths

Top Username Deaths
1 [CbK]Amine. 59635
2 Sanfoura 57256
3 [v0g]Tosh 56810
4 LilZoo. 50603
5 bruno0806. 50466
6 [CbK]Mihael444 45037
7 [CbK]Krishhna 43882
8 FireBird 40228
9 [CbK]albers14_ 39643
10 [TrK]Khaled 36723
11 Grape[H]ammer[v0g] 36326
12 [CbK]Ezio 36299
13 .A08K 36032
14 FrostBite[TrK] 35300
15 [TrK]MoonLight. 34950
16 That_Skywalker_Abood 34492
17 [v0g]Nina 33820
18 Fonseca 33412
19 Ryder[CbK] 32933
20 [TrK]Sunlight 32786
21 ...Bsk]MbH[v0g] 32123
22 [CbK]SaK_ 31957
23 [CbK]Sarah 31806
24 KEBAB 31800
25 [ITA]Stefy_CbK 31068
26 [CbK]Dr.White 30539
27 Shiko 30386
28 [MVP]Bullet 30239
29 tyro 29866
30 Chow 28913

Top 30 assists

Top Username Assist
1 LilZoo. 47794
2 Grape[H]ammer[v0g] 45782
3 ...Bsk]MbH[v0g] 44358
4 [CbK]Amine. 43255
5 bruno0806. 39876
6 FireBird 37373
7 [CbK]Mihael444 35826
8 Sanfoura 32252
9 Ryder[CbK] 32209
10 [MVP]Bullet 27346
11 .Shahzaib. 24492
12 FrostBite[TrK] 24040
13 [CbK]Krishhna 21657
14 Lester__ 20812
15 buddy_ 20699
16 [TrK]MoonLight. 19924
17 MaoaM 19630
18 [CbK]Yeezy 19530
19 ...Bsk]Jelen[v0g] 19452
20 [CbK]ZigcoPofukanco 18985
21 [VoG]Cristab 18649
22 [CbK]ComeToMAMA 18230
23 [v0g]Tygga. 18207
24 [MVP]harash_ 17264
25 reyesnubs 17206
26 [ScT]Capo_ 16935
27 [v0g]Tosh 16726
28 [CbK]Ezio 16660
29 Chow 16417
30 doggy[BnD] 16236