Top 30 Kills

Top Username Kills
1 Grape[H]ammer[v0g] 147949
2 LilZoo. 140070
3 [v0g]Tosh 126523
4 [CbK]Amine. 102520
5 ...Bsk]MbH[v0g] 97227
6 FireBird 85118
7 [CbK]Mihael444 83738
8 bruno0806. 83012
9 [CbK]Krishhna 76569
10 [CbK]Ryder 71330
11 MaoaM 71229
12 [iTG]Scorpionn 70640
13 Sanfoura 69013
14 [MVP]Bullet 61710
15 [CbK]Ezio 61270
16 .A08K 58540
17 [CbK]albers14_ 58203
18 FrostBite[TrK] 56756
19 [CbK]ComeToMAMA 55723
20 tyro 55140
21 [Pro]Malik 55046
22 [CbK]Subz3ro 54687
23 [v0g]Nina 53904
24 [ITA]Stefy_CbK 51091
25 [CbK]Sarah 51060
26 Giannantonio 50892
27 buddy_ 50022
28 [v0g]Tygga. 49506
29 ...Bsk]Jelen[v0g] 49194
30 Chow 48440

Top 30 deaths

Top Username Deaths
1 [CbK]Amine. 62644
2 Sanfoura 57386
3 [v0g]Tosh 56810
4 LilZoo. 50677
5 bruno0806. 50466
6 [CbK]Mihael444 47334
7 [CbK]Krishhna 43882
8 FireBird 41148
9 [CbK]albers14_ 40056
10 [TrK]Khaled 36723
11 Grape[H]ammer[v0g] 36326
12 [CbK]Ezio 36299
13 .A08K 36291
14 FrostBite[TrK] 35300
15 That_Skywalker_Abood 35121
16 [TrK]MoonLight. 34950
17 [CbK]Ryder 34118
18 [v0g]Nina 33820
19 Fonseca 33617
20 [TrK]Sunlight 32786
21 [CbK]Sarah 32383
22 ...Bsk]MbH[v0g] 32123
23 [CbK]SaK_ 32041
24 KEBAB 31800
25 [ITA]Stefy_CbK 31357
26 [MVP]Bullet 31091
27 [Pro]Malik 30717
28 [CbK]Dr.White 30539
29 Shiko 30386
30 tyro 29866

Top 30 assists

Top Username Assist
1 LilZoo. 47858
2 Grape[H]ammer[v0g] 45782
3 [CbK]Amine. 44918
4 ...Bsk]MbH[v0g] 44358
5 bruno0806. 39876
6 FireBird 38344
7 [CbK]Mihael444 37101
8 [CbK]Ryder 33266
9 Sanfoura 32323
10 [MVP]Bullet 28326
11 .Shahzaib. 24492
12 FrostBite[TrK] 24040
13 buddy_ 21885
14 [CbK]Krishhna 21657
15 Lester__ 21008
16 [TrK]MoonLight. 19924
17 [Pro]Malik 19785
18 MaoaM 19630
19 [CbK]Yeezy 19530
20 ...Bsk]Jelen[v0g] 19452
21 [CbK]ZigcoPofukanco 18986
22 [VoG]Cristab 18649
23 [CbK]ComeToMAMA 18368
24 [MVP]harash_ 18300
25 [v0g]Tygga. 18207
26 reyesnubs 17206
27 [ScT]Capo_ 16935
28 [CbK]W_Y_P 16918
29 [v0g]Tosh 16726
30 [CbK]Ezio 16660