Top 30 Kills

Top Username Kills
1 Grape[H]ammer[v0g] 148021
2 LilZoo. 140088
3 [v0g]Tosh 126523
4 [CbK]Amine. 115530
5 ...Bsk]MbH[v0g] 97227
6 [CbK]Mihael444 88175
7 FireBird 88059
8 bruno0806. 83012
9 [CbK]Krishhna 76629
10 [CbK]Ryder 73409
11 MaoaM 71229
12 [MVP]Malik_ 70904
13 [iTG]Scorpionn 70640
14 Melissa 69072
15 [CbK]ComeToMAMA 68279
16 [MVP]Bullet 61973
17 [CbK]Ezio 61270
18 .A08K 59202
19 [CbK]albers14_ 58648
20 FrostBite[TrK] 56756
21 tyro 55144
22 [CbK]Subz3ro 54687
23 [v0g]Nina 53904
24 [ITA]Stefy_CbK 51094
25 [CbK]Sarah 51063
26 Giannantonio 50892
27 buddy_ 50468
28 [v0g]Tygga. 49506
29 ...Bsk]Jelen[v0g] 49195
30 [MVP]harash_ 48791

Top 30 deaths

Top Username Deaths
1 [CbK]Amine. 68266
2 Melissa 57446
3 [v0g]Tosh 56810
4 LilZoo. 50685
5 bruno0806. 50466
6 [CbK]Mihael444 49960
7 [CbK]Krishhna 43935
8 FireBird 42263
9 [CbK]albers14_ 40477
10 [MVP]Malik_ 38922
11 [TrK]Khaled 36723
12 .A08K 36673
13 Grape[H]ammer[v0g] 36496
14 [CbK]Ezio 36299
15 That_Skywalker_Abood 35641
16 FrostBite[TrK] 35300
17 [TrK]MoonLight. 34950
18 [CbK]Ryder 34781
19 Fonseca 34071
20 [v0g]Nina 33820
21 Lucemea 33454
22 [TrK]Sunlight 32786
23 [CbK]Sarah 32389
24 [CbK]SaK_ 32247
25 ...Bsk]MbH[v0g] 32123
26 KEBAB 31800
27 [ITA]Stefy_CbK 31368
28 [MVP]Bullet 31210
29 [CbK]Dr.White 30539
30 Shiko 30386

Top 30 assists

Top Username Assist
1 LilZoo. 47859
2 [CbK]Amine. 46909
3 Grape[H]ammer[v0g] 45810
4 ...Bsk]MbH[v0g] 44358
5 bruno0806. 39876
6 FireBird 38789
7 [CbK]Mihael444 37888
8 [CbK]Ryder 33591
9 Melissa 32331
10 [MVP]Bullet 28384
11 .Shahzaib. 24492
12 FrostBite[TrK] 24040
13 [MVP]Malik_ 22943
14 buddy_ 21969
15 [CbK]Krishhna 21674
16 Lester__ 21069
17 [TrK]MoonLight. 19924
18 MaoaM 19630
19 [CbK]Yeezy 19530
20 [CbK]ComeToMAMA 19497
21 ...Bsk]Jelen[v0g] 19452
22 [MVP]harash_ 19240
23 [CbK]ZigcoPofukanco 18986
24 [VoG]Cristab 18649
25 [v0g]Tygga. 18207
26 reyesnubs 17206
27 [CbK]W_Y_P 17061
28 [ScT]Capo_ 16935
29 [v0g]Tosh 16726
30 [CbK]Ezio 16660