Top 30 Kills

Top Username Kills
1 Grape[H]ammer[v0g] 148021
2 LilZoo. 140088
3 [v0g]Tosh 126523
4 [CbK]Amine. 115899
5 ...Bsk]MbH[v0g] 97227
6 [CbK]Mihael444 88903
7 FireBird 88694
8 bruno0806. 83012
9 [MVP]Malik_ 77296
10 [CbK]Krishhna 76725
11 [CbK]Ryder 74028
12 MaoaM 71229
13 [iTG]Scorpionn 70640
14 Melissa 69072
15 [CbK]ComeToMAMA 68279
16 [MVP]Bullet 62227
17 [CbK]Ezio 61270
18 .A08K 59326
19 [CbK]albers14_ 58844
20 FrostBite[TrK] 56756
21 tyro 55144
22 [CbK]Subz3ro 54687
23 [v0g]Nina 53904
24 [MVP]harash_ 51181
25 [ITA]Stefy_CbK 51116
26 [CbK]Sarah 51063
27 buddy_ 50928
28 Giannantonio 50892
29 [v0g]Tygga. 49506
30 ...Bsk]Jelen[v0g] 49195

Top 30 deaths

Top Username Deaths
1 [CbK]Amine. 68380
2 Melissa 57446
3 [v0g]Tosh 56810
4 LilZoo. 50685
5 bruno0806. 50466
6 [CbK]Mihael444 50166
7 [CbK]Krishhna 43993
8 FireBird 42432
9 [MVP]Malik_ 41203
10 [CbK]albers14_ 40569
11 [LD]Lucemea 39302
12 .A08K 36756
13 [TrK]Khaled 36723
14 Grape[H]ammer[v0g] 36498
15 [CbK]Ezio 36299
16 That_Skywalker_Abood 35862
17 FrostBite[TrK] 35300
18 [CbK]Ryder 34961
19 [TrK]MoonLight. 34950
20 Fonseca 34071
21 [v0g]Nina 33820
22 [TrK]Sunlight 32786
23 [CbK]Sarah 32389
24 [CbK]SaK_ 32254
25 ...Bsk]MbH[v0g] 32123
26 KEBAB 31800
27 [ITA]Stefy_CbK 31385
28 [MVP]Bullet 31315
29 [CbK]FreAkeD 31088
30 _fran 30717

Top 30 assists

Top Username Assist
1 LilZoo. 47859
2 [CbK]Amine. 46971
3 Grape[H]ammer[v0g] 45810
4 ...Bsk]MbH[v0g] 44358
5 bruno0806. 39876
6 FireBird 38881
7 [CbK]Mihael444 37996
8 [CbK]Ryder 33688
9 Melissa 32331
10 [MVP]Bullet 28435
11 .Shahzaib. 24492
12 FrostBite[TrK] 24040
13 [MVP]Malik_ 23976
14 buddy_ 22039
15 [CbK]Krishhna 21689
16 Lester__ 21069
17 [TrK]MoonLight. 19924
18 MaoaM 19630
19 [MVP]harash_ 19568
20 [CbK]Yeezy 19530
21 [CbK]ComeToMAMA 19497
22 ...Bsk]Jelen[v0g] 19452
23 [CbK]ZigcoPofukanco 18986
24 [VoG]Cristab 18649
25 [v0g]Tygga. 18207
26 reyesnubs 17206
27 [CbK]W_Y_P 17061
28 [ScT]Capo_ 16935
29 [v0g]Tosh 16726
30 doggy[BnD] 16671