Top 30 Kills

Top Username Kills
1 Grape[H]ammer[v0g] 148021
2 LilZoo. 140078
3 [v0g]Tosh 126523
4 [CbK]Amine. 106053
5 ...Bsk]MbH[v0g] 97227
6 FireBird 86736
7 [CbK]Mihael444 86479
8 bruno0806. 83012
9 [CbK]Krishhna 76570
10 [CbK]Ryder 72695
11 MaoaM 71229
12 [iTG]Scorpionn 70640
13 Sanfoura 69015
14 Malik_ 66794
15 [MVP]Bullet 61767
16 [CbK]Ezio 61270
17 .A08K 58883
18 [CbK]albers14_ 58606
19 [CbK]ComeToMAMA 56860
20 FrostBite[TrK] 56756
21 tyro 55140
22 [CbK]Subz3ro 54687
23 [v0g]Nina 53904
24 [ITA]Stefy_CbK 51091
25 [CbK]Sarah 51060
26 Giannantonio 50892
27 buddy_ 50194
28 [v0g]Tygga. 49506
29 ...Bsk]Jelen[v0g] 49195
30 Chow 48440

Top 30 deaths

Top Username Deaths
1 [CbK]Amine. 64351
2 Sanfoura 57386
3 [v0g]Tosh 56810
4 LilZoo. 50683
5 bruno0806. 50466
6 [CbK]Mihael444 49057
7 [CbK]Krishhna 43883
8 FireBird 41709
9 [CbK]albers14_ 40427
10 [TrK]Khaled 36723
11 Malik_ 36692
12 .A08K 36506
13 Grape[H]ammer[v0g] 36496
14 [CbK]Ezio 36299
15 That_Skywalker_Abood 35309
16 FrostBite[TrK] 35300
17 [TrK]MoonLight. 34950
18 [CbK]Ryder 34515
19 Fonseca 33991
20 [v0g]Nina 33820
21 [TrK]Sunlight 32786
22 [CbK]Sarah 32383
23 [CbK]SaK_ 32186
24 ...Bsk]MbH[v0g] 32123
25 KEBAB 31800
26 [ITA]Stefy_CbK 31357
27 [MVP]Bullet 31112
28 [CbK]Dr.White 30539
29 Shiko 30386
30 tyro 29866

Top 30 assists

Top Username Assist
1 LilZoo. 47859
2 Grape[H]ammer[v0g] 45810
3 [CbK]Amine. 45545
4 ...Bsk]MbH[v0g] 44358
5 bruno0806. 39876
6 FireBird 38583
7 [CbK]Mihael444 37568
8 [CbK]Ryder 33467
9 Sanfoura 32323
10 [MVP]Bullet 28341
11 .Shahzaib. 24492
12 FrostBite[TrK] 24040
13 Malik_ 22111
14 buddy_ 21910
15 [CbK]Krishhna 21657
16 Lester__ 21008
17 [TrK]MoonLight. 19924
18 MaoaM 19630
19 [CbK]Yeezy 19530
20 ...Bsk]Jelen[v0g] 19452
21 [CbK]ZigcoPofukanco 18986
22 [MVP]harash_ 18900
23 [VoG]Cristab 18649
24 [CbK]ComeToMAMA 18461
25 [v0g]Tygga. 18207
26 reyesnubs 17206
27 [CbK]W_Y_P 17061
28 [ScT]Capo_ 16935
29 [v0g]Tosh 16726
30 [CbK]Ezio 16660