Top 30 Kills

Top Username Kills
1 Grape[H]ammer[v0g] 148021
2 LilZoo. 140088
3 [v0g]Tosh 126523
4 [CbK]Amine. 115965
5 ...Bsk]MbH[v0g] 97227
6 [CbK]Mihael444 89442
7 FireBird 89117
8 bruno0806. 83012
9 [MVP]Malik_ 81718
10 [CbK]Krishhna 76725
11 [CbK]Ryder 74471
12 MaoaM 71229
13 [iTG]Scorpionn 70640
14 Melissa 69072
15 [CbK]ComeToMAMA 68882
16 [MVP]Bullet 63279
17 [CbK]Ezio 61270
18 .A08K 59381
19 [CbK]albers14_ 58932
20 FrostBite[TrK] 56756
21 tyro 55144
22 [CbK]Subz3ro 54687
23 [v0g]Nina 53904
24 [MVP]harash_ 51440
25 [LD]Lucemea 51412
26 [ITA]Stefy_CbK 51121
27 [CbK]Sarah 51063
28 buddy_ 50982
29 Giannantonio 50892
30 [v0g]Tygga. 49506

Top 30 deaths

Top Username Deaths
1 [CbK]Amine. 68430
2 Melissa 57446
3 [v0g]Tosh 56810
4 LilZoo. 50685
5 bruno0806. 50466
6 [CbK]Mihael444 50409
7 [LD]Lucemea 45268
8 [CbK]Krishhna 43993
9 [MVP]Malik_ 42916
10 FireBird 42547
11 [CbK]albers14_ 40622
12 .A08K 36806
13 Khaled_ 36773
14 Grape[H]ammer[v0g] 36498
15 [CbK]Ezio 36299
16 That_Skywalker_Abood 35913
17 FrostBite[TrK] 35300
18 [CbK]Ryder 35063
19 [TrK]MoonLight. 34950
20 FreAkeD 34153
21 Fonseca 34071
22 [v0g]Nina 33820
23 [TrK]Sunlight 32786
24 [CbK]Sarah 32389
25 [CbK]SaK_ 32278
26 ...Bsk]MbH[v0g] 32123
27 KEBAB 31800
28 [MVP]Bullet 31735
29 [ITA]Stefy_CbK 31388
30 _fran 30930

Top 30 assists

Top Username Assist
1 LilZoo. 47859
2 [CbK]Amine. 46983
3 Grape[H]ammer[v0g] 45810
4 ...Bsk]MbH[v0g] 44358
5 bruno0806. 39876
6 FireBird 38943
7 [CbK]Mihael444 38059
8 [CbK]Ryder 33740
9 Melissa 32331
10 [MVP]Bullet 28565
11 [MVP]Malik_ 24592
12 .Shahzaib. 24492
13 FrostBite[TrK] 24040
14 buddy_ 22047
15 [CbK]Krishhna 21689
16 Lester__ 21069
17 [TrK]MoonLight. 19924
18 MaoaM 19630
19 [MVP]harash_ 19605
20 [CbK]ComeToMAMA 19534
21 [CbK]Yeezy 19530
22 ...Bsk]Jelen[v0g] 19452
23 [CbK]ZigcoPofukanco 18986
24 [VoG]Cristab 18649
25 [v0g]Tygga. 18207
26 reyesnubs 17206
27 [CbK]W_Y_P 17061
28 [ScT]Capo_ 16935
29 [v0g]Tosh 16726
30 doggy[BnD] 16671