Top 30 Kills

Top Username Kills
1 Grape[H]ammer[v0g] 148021
2 LilZoo. 140088
3 [v0g]Tosh 126523
4 [CbK]Amine. 115971
5 ...Bsk]MbH[v0g] 97357
6 [CbK]Mihael444 89538
7 FireBird 89117
8 bruno0806. 83012
9 [MVP]Malik_ 81818
10 [CbK]Krishhna 76725
11 [CbK]Ryder 74703
12 MaoaM 71229
13 [iTG]Scorpionn 70640
14 Melissa 69072
15 [CbK]ComeToMAMA 68895
16 [MVP]Bullet 63862
17 [CbK]Ezio 61270
18 .A08K 59580
19 [CbK]albers14_ 58937
20 FrostBite[TrK] 56756
21 tyro 55144
22 [CbK]Subz3ro 54687
23 [v0g]Nina 53904
24 [LD]Lucemea 53185
25 [MVP]harash_ 51599
26 [CbK]Stef 51142
27 buddy_ 51095
28 [CbK]Sarah 51063
29 Giannantonio 50892
30 [v0g]Tygga. 49506

Top 30 deaths

Top Username Deaths
1 [CbK]Amine. 68441
2 Melissa 57446
3 [v0g]Tosh 56810
4 LilZoo. 50685
5 [CbK]Mihael444 50480
6 bruno0806. 50466
7 [LD]Lucemea 46411
8 [CbK]Krishhna 43993
9 [MVP]Malik_ 42957
10 FireBird 42547
11 [CbK]albers14_ 40631
12 .A08K 36903
13 Khaled_ 36773
14 Grape[H]ammer[v0g] 36498
15 [CbK]Ezio 36299
16 That_Skywalker_Abood 35923
17 FrostBite[TrK] 35300
18 [CbK]Ryder 35118
19 [TrK]MoonLight. 34950
20 FreAkeD 34680
21 Fonseca 34093
22 [v0g]Nina 33820
23 [TrK]Sunlight 32786
24 [CbK]Sarah 32389
25 [CbK]SaK_ 32319
26 ...Bsk]MbH[v0g] 32234
27 [MVP]Bullet 32008
28 KEBAB 31800
29 [CbK]Stef 31453
30 _fran 30930

Top 30 assists

Top Username Assist
1 LilZoo. 47859
2 [CbK]Amine. 46988
3 Grape[H]ammer[v0g] 45810
4 ...Bsk]MbH[v0g] 44373
5 bruno0806. 39876
6 FireBird 38943
7 [CbK]Mihael444 38072
8 [CbK]Ryder 33748
9 Melissa 32331
10 [MVP]Bullet 28628
11 [MVP]Malik_ 24602
12 .Shahzaib. 24492
13 FrostBite[TrK] 24040
14 buddy_ 22048
15 [CbK]Krishhna 21689
16 Lester__ 21069
17 [TrK]MoonLight. 19924
18 MaoaM 19630
19 [MVP]harash_ 19623
20 [CbK]ComeToMAMA 19534
21 [CbK]Yeezy 19530
22 ...Bsk]Jelen[v0g] 19452
23 [CbK]ZigcoPofukanco 18986
24 [VoG]Cristab 18649
25 [v0g]Tygga. 18207
26 reyesnubs 17206
27 [CbK]W_Y_P 17061
28 [ScT]Capo_ 16935
29 [v0g]Tosh 16726
30 doggy[BnD] 16671